Skip to content

Geneetika sõnastik

sait (ingl. Site)

 • by

Punkt kromosoomis. DNA-s vastab sellele üks nukleotiidipaar (vahel ka 2–3).

seemnealge (ingl. Ovule)

 • by

Õistaimede makrosporangium, millest areneb seeme. Ta sisaldab seemnealgme tuumikut (nutselli) ja väliskatet (integumenti).

segment (ingl. Segment)

 • by

Selgrootute (lülijalgsete, rõngusside) keha koosneb erinevatest üksteisele järgnevatest segmentidest.

sekundaarne immuunvastus (ingl. Secundary immune response)

 • by

Kehavõõra mõjuaine (antigeeni) sekundaarsel ja ka edaspidisel kokkupuutel organismi immuunsüsteemi rakkudega hakatakse tänu juba eelnevalt vereringes olevatele mälurakkudele kiirelt sünteesima suurel hulgal immunoglobuliinide (antikehade) molekule.

sekveneerimine (ingl. Sequencung)

 • by

Järjendamine. Koondnimetus meetoditest, millega määratakse nukleiinhapete nukleotiidne järjestus ja polüpeptiidide aminohappeline järjestus.

selektsioon (ingl. Selection)

 • by

Genotüüpide diferentseeritud võime jääda ellu ja anda järglasi. Tähtsaim faktor, mis muudab suurtes populatsioonides alleelisagedusi.

selektsiooniefekt (ingl. Selection response)

 • by

Taime- ja loomaaretuses erinevus vanemateks väljavalitud (selekteeritud) indiviidide keskmise ja nende järglaste keskmise vahel. Selektsiooni vastus näitab, kuidas populatsioon reageerib valiku survele.

seroloogia (ingl. Serology)

 • by

Kehavedelike uurimine teaduslikel ja meditsiinilistel eesmärkidel. Praktikas on selleks eelkõige vereseerumi antikehade uurimine.

sfäroplast (ingl. Spheroplast)

 • by

Taimerakk või bakter, millelt rakusein on osaliselt ensümaatiliselt kõrvaldatud. Mõjutatud rakk võtab energeetiliselt kõige sobivama, sfäärilise kuju. Vt. protoplastid.

Shermani paradoks (ingl. Sherman paradox)

 • by

Anomaalsed fragiilse X-sündroomi pärandumissuhted: kõigil neid geene kandvate isendite järglastel avaldub sündroom igas järgnevas põlvkonnas tugevamalt.

signaaljärjestus (ingl. Signal sequence)

 • by

Sekretoorsed valgud sisaldavad oma N-terminaalses otsas (aminoterminuses) lühikesi järjestusi, mis suunavad nende valkude sünteesitava ahela tsütoplasmavõrgustiku valendikku (luumenisse). Signaaljärjestused osalevad ainete liikumise koordineerimisel.

signaalmolekul (ingl. Signal molecule)

 • by

Mingit raku elus olulist signaali edastavad molekulid. Näiteks moodustuvad stressivastuse käigus raku tsütoplasmas väikesed molekulid (nt. cAMP, ppGpp, AppppA), mis põhjustavad raku vastuse antud mõjurile.

signaalpeptidaas (ingl. Signal peptidase)

 • by

Valkude transporti läbi rakumembraani periplasmasse määrab sünteesitud valgu N-terminaalse otsa hüdrofoobne signaaljärjestus, mis pärast eksportimist lõigatakse polüpeptiidist ära signaalpeptidaasi poolt.

signaalsüsteem (ingl. Signaling system)

 • by

Eukarüootsete rakkude rakusisene süsteem DNA transkriptsiooni kontrollimiseks. Laiemas tähenduses ka raku ning väliskeskkonna informatsioonivahetus, mis viib muutustele raku elutegevuses või raku struktuuris.

solenoidne struktuur (ingl. Solenoid)

 • by

Kromosoomis kõrgema taseme superspiraal, kus histoon H1 osalusel moodustub nukleosoomsest 10 nm läbimõõduga kromatiinkiust kromatiinniit läbimõõduga 30 nm.

somaatiline hüpermutatsioon (ingl. Somatic hypermutation)

 • by

Kõrgsageduslikud mutatsioonid geeni piirkondades, mis kodeerivad antikehade varieeruvaid piirkondi. Antud mutatsioonid leiavad aset B-lümfotsüütide diferentseerumisel antikehi tootvateks plasmarakkudeks. Vt. hüpermutatsioonid.

somaatiline rekombinatsioon (ingl. Somatic recombination)

 • by

Keharakkudes toimuv geneetiline rekombinatsioon. Näiteks geenisegmentide assambleerimine geenides, mis määravad B-lümfotsüütides antikehade raskete ja kergete ahelate ning T-lümfotsüütide retseptorvalkude sünteesi.

soolo-LTR-id (ingl. Solo LTRs)

 • by

Transposooni Ty1 LTR-d võivad omavahel rekombineeruda ja deleteerida transposooni keskse kodeeriva ala. Moodustuvad nn. soolo-LTR-d e. deltajärjestused.

SOS-vastus (ingl. SOS response)

 • by

DNA reparatsiooni, rekombinatsiooni ja replikatsioonivalkude täieliku komplekti süntees bakterites juhul, kui bakterite DNA on tõsiselt vigastatud (nt. vastuseks UV-kiirgusele).

southern-ülekanne (ingl. Southern blot)

 • by

DNA-fragmentide ülekanne elektroforeesigeelist tselluloos- või membraanfiltrile kapillaarjõudude toimel (vedeliku liikumine tänu filtri imavusele ja kapillaarjõududele).

spermatiidid (ingl. Spermatids)

 • by

Meiootilisel jagunemisel spermatogeneesis moodustub ürgsugurakust e. spermatogoonist neli spermatiidi. Spermatiididest valmivad spermid (isassugurakud), mis omandavad transformatsiooniprotsessis ka liikuvuse.

spermatogoon (ingl. Spermatogonia)

 • by

Meioosieelne isassuguraku (spermi) eellasrakk (2n), mis asub seemnetorukese perifeerses osas. Diferentseerumise käigus liiguvad nad perifeeriast seemnetorukese valendiku suunas.

spermiogenees (ingl. Spermiogenesis)

 • by

Spermi moodustumine spermatiidist. Spermatogeneesi osa, mis järgneb spermatotsüütide meiootilisele jagunemisele ja mille käigus spermid omandavad transformatsioonil viburilise liikumisvõime.