Skip to content

senssahel (ingl. Sens strand)

  • by

DNA-kaksikheeliksi 5´→3´-suunaline üksikahel, mis on komplementaarne teisele, antisenss- e. matriitsahelale. RNA sünteesitakse komplementaarsuse alusel antisenss-DNA-ahelalt, s.t. senssahel ja mRNA-ahel on sama nukleotiidse järjestusega, v.a. asjaolu, et RNA-s on T asemel U.

Related Entries