Skip to content

Geneetika sõnastik

stimulon (ingl. Stimulon)

  • by

Üks globaalse regulatsiooni viise, mis kirjeldab geene, operone, regulone ja modulone, mille tööd mõjutab üks ja sama keskkonnastiimul.

stress (ingl. Stress)

  • by

Organismi seisund, mis seostub tavaliselt võimetusega reageerida adekvaatselt muutunud keskkonnatingimustele. Stressi kõrvaldavad geneetilised lisamehhanismid.

strooma (ingl. Stroma)

  • by

Kloroplastide sisemine osa, kus paiknevad membraansed kettad (tülakoidid), tülakoidide kompleksid (graanid) ja graane ühendavad lamellid.