Skip to content

Geneetika sõnastik

seemnealge (ingl. Ovule)

  • by

Õistaimede makrosporangium, millest areneb seeme. Ta sisaldab seemnealgme tuumikut (nutselli) ja väliskatet (integumenti).

segment (ingl. Segment)

  • by

Selgrootute (lülijalgsete, rõngusside) keha koosneb erinevatest üksteisele järgnevatest segmentidest.

sekundaarne immuunvastus (ingl. Secundary immune response)

  • by

Kehavõõra mõjuaine (antigeeni) sekundaarsel ja ka edaspidisel kokkupuutel organismi immuunsüsteemi rakkudega hakatakse tänu juba eelnevalt vereringes olevatele mälurakkudele kiirelt sünteesima suurel hulgal immunoglobuliinide (antikehade) molekule.

sekveneerimine (ingl. Sequencung)

  • by

Järjendamine. Koondnimetus meetoditest, millega määratakse nukleiinhapete nukleotiidne järjestus ja polüpeptiidide aminohappeline järjestus.

selektsioon (ingl. Selection)

  • by

Genotüüpide diferentseeritud võime jääda ellu ja anda järglasi. Tähtsaim faktor, mis muudab suurtes populatsioonides alleelisagedusi.

selektsiooniefekt (ingl. Selection response)

  • by

Taime- ja loomaaretuses erinevus vanemateks väljavalitud (selekteeritud) indiviidide keskmise ja nende järglaste keskmise vahel. Selektsiooni vastus näitab, kuidas populatsioon reageerib valiku survele.

seroloogia (ingl. Serology)

  • by

Kehavedelike uurimine teaduslikel ja meditsiinilistel eesmärkidel. Praktikas on selleks eelkõige vereseerumi antikehade uurimine.