Skip to content

Geneetika sõnastik

C-väärtus (ingl. C-value)

  • by

DNA koguhulk diploidse organismi genoomi ühes koopias, väljendatult pikogrammides (pg = 10-12 grammi), daltonites või nukleotiidipaaride arvuna.

C-vööt (ingl. C band)

Kromosoomi tsentromeeri piirkonnas paiknev heterokromatiinne tihedalt kokku pakitud DNA (värvitult nähtav vöödina).

CIB-meetod (ingl. ClB method)

  • by

ClB-kromosoomiga Drosophila liini kasutamine uute retsessiivsete letaalsete mutatsioonide avastamiseks. Vt. ClB-kromosoom.

cM (ingl. centimorgan, cM)

  • by

Geenikaardistamise põhiühik. Üks cM võrdub kahe lookuse vahelise üheprotsendilise rekombinatsioonisagedusega. Vt. sentimorgan.

Cry-valk (ingl. Cry protein)

  • by

Bacillus thuringiensis’e poolt moodustatavad protoksiinikristallid, mille lagunemisel tekib endotoksiin e. Bt-toksiin, mis hävitab putuka. Vt. delta-endotoksiin.

CsCl tasakaaluline tihedusgradient-tsentrifuugimine (ingl. CsCl equilibrium density-gardient centrifugation)

  • by

Nukleiinhappemolekulid liiguvad tsentrifuugitopsis moodustuvas CsCl tihedusgradiendis punktini, kus nukleiinhappemolekuli ujuvtihedus on võrdne (tasakaalus) gradiendi vastava punkti tihedusega. Gradiendi saamiseks kasutatakse 6M CsCl-lahuse ultratsentrifuugimist 48–72 tunni… Read More »CsCl tasakaaluline tihedusgradient-tsentrifuugimine (ingl. CsCl equilibrium density-gardient centrifugation)