Skip to content

Geneetika sõnastik

solenoidne struktuur (ingl. Solenoid)

  • by

Kromosoomis kõrgema taseme superspiraal, kus histoon H1 osalusel moodustub nukleosoomsest 10 nm läbimõõduga kromatiinkiust kromatiinniit läbimõõduga 30 nm.

somaatiline hüpermutatsioon (ingl. Somatic hypermutation)

  • by

Kõrgsageduslikud mutatsioonid geeni piirkondades, mis kodeerivad antikehade varieeruvaid piirkondi. Antud mutatsioonid leiavad aset B-lümfotsüütide diferentseerumisel antikehi tootvateks plasmarakkudeks. Vt. hüpermutatsioonid.

somaatiline rekombinatsioon (ingl. Somatic recombination)

  • by

Keharakkudes toimuv geneetiline rekombinatsioon. Näiteks geenisegmentide assambleerimine geenides, mis määravad B-lümfotsüütides antikehade raskete ja kergete ahelate ning T-lümfotsüütide retseptorvalkude sünteesi.

soolo-LTR-id (ingl. Solo LTRs)

  • by

Transposooni Ty1 LTR-d võivad omavahel rekombineeruda ja deleteerida transposooni keskse kodeeriva ala. Moodustuvad nn. soolo-LTR-d e. deltajärjestused.

SOS-vastus (ingl. SOS response)

  • by

DNA reparatsiooni, rekombinatsiooni ja replikatsioonivalkude täieliku komplekti süntees bakterites juhul, kui bakterite DNA on tõsiselt vigastatud (nt. vastuseks UV-kiirgusele).

southern-ülekanne (ingl. Southern blot)

  • by

DNA-fragmentide ülekanne elektroforeesigeelist tselluloos- või membraanfiltrile kapillaarjõudude toimel (vedeliku liikumine tänu filtri imavusele ja kapillaarjõududele).