Skip to content

Geneetika sõnastik

jäljendkülv (ingl. Replica plating)

  • by

Bakterikolooniate duplitseerimise meetod: Petri tassi agarsöötme kolooniate ülekanne (nimetatakse ka tempelkülv) teise Petri tassi agarsöötmele.

järjestused –10 (ingl. –10 Sequences)

  • by

Prokarüootsete promootorite konserveerunud nukleotiidijärjestused, mille keskpunktid asuvad 10 nukleotiidipaari kaugusel transkriptsiooni initsiatsioonisaidist ülesvoolu.–10 AT-rikkas järjestuses keerduvad DNA kaksikahelad lahti.

järjestused –35 (ingl. –35 Sequences)

  • by

Prokarüootsete promootorite konserveerunud nukleotiidijärjestused, mille keskpunkt asub 35 nukleotiidipaari kaugusel transkriptsiooni initsiatsioonisaidist ülesvoolu. Tunneb ära RNA polümeraasi sigmafaktori.