Skip to content

Geneetika sõnastik

spermatiidid (ingl. Spermatids)

  • by

Meiootilisel jagunemisel spermatogeneesis moodustub ürgsugurakust e. spermatogoonist neli spermatiidi. Spermatiididest valmivad spermid (isassugurakud), mis omandavad transformatsiooniprotsessis ka liikuvuse.

spermatogoon (ingl. Spermatogonia)

  • by

Meioosieelne isassuguraku (spermi) eellasrakk (2n), mis asub seemnetorukese perifeerses osas. Diferentseerumise käigus liiguvad nad perifeeriast seemnetorukese valendiku suunas.

spermiogenees (ingl. Spermiogenesis)

  • by

Spermi moodustumine spermatiidist. Spermatogeneesi osa, mis järgneb spermatotsüütide meiootilisele jagunemisele ja mille käigus spermid omandavad transformatsioonil viburilise liikumisvõime.

spoor (ingl. Spore)

  • by

Eos. Taimede sporofüüdi poolt meioosil moodustuvad haploidsed produktid. Nad on võimelised taluma ebasoodsaid keskkonnatingimusi, kuid andma soodsates tingimustes alguse uuele organismile ilma viljastumiseta.