Skip to content

spermatotsüüt (ingl. Spermatocyte, sperm mother cell)

  • by

Rakk, mis teeb läbi kaks meiootilist jagunemist (spermatogeneesi) ja millest moodustuvad spermiidid. Esmased spermatotsüüdid teevad läbi esimese meiootilise jagunemise, sekundaarsed spermatotsüüdid tekitavad teise meiootilise jagunemise teel spermatiidid. Ühest spermatogoonist (2n) tekib meioosi tulemusena 4 spermatiidi. Pärast transformatsiooni, omandanud liikumisaparaadi (mitokondritega spermi keskosa ja spermi saba, mis on mikrotorukestest koosnev vibur), nimetatakse küpsenud sugurakke spermideks.

Related Entries