Skip to content

Geneetika sõnastik

SSB-valk (ingl. SSB protein)

  • by

Üksikahelalise DNA-ga seonduv valk, mis ei lase üksikahelalisel DNA-l enneaegselt seonduda teise ahelaga, seni kuni DNA replikatsioon pole lõppenud.