Skip to content

Geneetika sõnastik

sugufaktor (ingl. Sex factor, F factor, Fertility factor)

 • by

Bakteri episoom (nt. E. coli F-plasmiid), mis määrab bakteriraku omaduse olla geneetilise materjali doonoriks DNA konjugatsioonilisel ülekandel retsipienti. Sugufaktor võib replitseeruda tsütoplasmas või integreeruda kromosoomi.

suguletaalne geen (ingl. Sex-lethal gene)

 • by

Drosophila X-kromosoomis oleva ühe põhilise sugu määrava regulaatorgeeni (geen Sxl) alternatiivse splaissinguga määratakse isas- ja emassugu. Selle geeni mutatsioon on XX-emastele äädikakärbestele letaalne.

suguliitelisus (ingl. Sex linkage)

 • by

Pärilike tunnuste assotsieerumine või aheldumine organismi sootunnustega; geenide paiknemine sugukromosoomis (tavaliselt X-kromosoomis). Sageli kasutatakse sünonüümselt X-kromosoomse aheldusega.

sünaps (ingl. Synapsis)

 • by

Homoloogsete kromosoomide paardumist meioosi I profaasis põhjustavad sünapsid e. kahe homoloogse kromosoomi kontaktid.

sündroom (ingl. Syndrome)

 • by

Grupp tunnuseid, mis esinevad koos ja on iseloomulikud kindlale haigusele. Geneetilised haigused, mis põhjustavad arenguhäireid.

süntsüütsium (ingl. Syncytium)

 • by

Pärast viljastumist jaguneb sügoot nii kiiresti, et tütarrakkude vahele ei moodustugi membraane (nt. Drosophila varane areng). Moodustub hulktuumne sügoot.

supermutageen (ingl. Supermutagen)

 • by

Mõjuained (tavaliselt kemikaalid, nt. nitrosoühendid), mis tõstavad mutatsioonisagedust mitme suurusjärgu võrra, ülikõrgeks.

supressor-T-rakud (ingl. Suppressor T cells)

 • by

Regulatoorsed T-lümfotsüüdid, mis pidurdavad või alandavad plasmarakkude ja tapja-T-rakkude aktiivsust pärast nende toimimist. Nad suruvad maha ka autoreaktiivsete T-rakkude toime, säilitades immunoloogilise tolerantsi.

supressor-tRNA-d (ingl. Suppressor tRNAs)

 • by

Supressormutatsiooniga tRNA antikoodoni muudetud terminaatorkoodon, mis toimib tähendusliku koodonita ning lülitab polüpeptiidi aminohappe kohta, kus varem geeni translatsioon lõppes.

supressorgeen (ingl. Supressor gene)

 • by

Geen, mis surub maha mutantse geeni avaldumise. Supressormutatsioonide puhul toimub järglaskonnas lahknemine (osa omandab mutantse fenotüübi, osa mitte). Mutatsioonid kasvajate supressorrakkudes soodustavad kasvajate teket.

supressormutatsioon (ingl. Suppressor mutation)

 • by

Mutatsioon, mis surub kas osaliselt või täielikult maha teise mutatsiooni fenotüübilise toime (efekti). Ka mutatsioonid, mis pidurdavad eukromatiinsete geenide avaldumise varieeerumist heterokromatiinses alas.

süsivesikud (ingl. Carbohydrates)

 • by

Polümeerid (tärklis, glükogeen), mille monomeerideks on lihtsuhkrud (nt. glükoos) ning mis talletavad rakusisest keemilist energiat.