Skip to content

Geneetika sõnastik

R-lingud (ingl. R-loops)

 • by

RNA-DNA-hübriidide üksikahelalised DNA piirkonnad, mis moodustuvad in vitro tingimustes, kuna RNA-DNA-dupleksid on palju stabiilsemad kui DNA-DNA-dupleksid.

rajajarakud (ingl. Founder cells)

 • by

Pärast viljastumist sügoodi asümmeetrilisel lõigustumisel moodustuvad rakud, mis annavad alguse mitmesugustele diferentseerimisradadele.

rakukest (ingl. Cell wall)

 • by

Lisaks kaksiklipiidsele rakumembraanile on paljudel rakkudel rakukest – näiteks taimerakkudel on see tselluloosne, bakterirakkudel aga sisaldab mureiini.

rakuliiklus (ingl. Cell trafficking)

 • by

Tsütoskeleti komponentide (filamentide süsteem, mitmesugused valgukiud ja assotsieerunud molekulid) (lisaks raku kuju määramisele) põhjustatud rakusisene valkude ja organellide ümberpaigutumise protsess.

rakuliin (ingl. Cell line)

 • by

Taimedel kindlate omadustega vegetatiivselt paljunevate rakkude kogum. Loomarakkudel ühtsete tunnuste ja omadustega samaste rakkude kloon.

rakutsükkel (ingl. Cell cycle)

 • by

Tsüklilised sündmused rakkude elus. Rakutsüklis toimub mitoosi (M) ja interfaasi (I) vaheldumine. Interfaas jaotatakse G1-, S- ja G2-faasiks.

rakuühinemine (ingl. Cells fusion)

 • by

Hübriidrakkude teke, näiteks pärmseentel või ka teistel eukarüootsetel rakkudel, kui ühinevad näiteks põrna lümfotsüüdid ning müeloomirakud (moodustub monokloonseid antikehi tootev rakuliin – hübridoom).

rämps-DNA (ingl. Junk-DNA)

 • by

DNA-järjestused, millel puudub teadaolev funktsioon või mis on funktsioneerinud kunagi minevikus. Sellel DNA-l on väike spetsiifilisus ja sel ei ole organismi elus selektiivset eelist.

reduktiivne evolutsioon (ingl. Reductive evolution)

 • by

Genoomi evolutsiooniline lihtsustumine. Mitokondrite, kloroplastide ja parasiitide genoomi puhul on kadunud järk-järgult osa geneetilisest informatsioonist, sest kaotatud geenide funktsiooni kompenseerivad peremeesraku genoomis olevad geenid.

refuugium (ingl. Refugium)

 • by

Pelgupaik (pagula), kus inimesed (ka loomad ja taimed) elasid 8000 aastat püsinud jääajatalve üle reliktpopulatsioonina uusasundustes, moodustades isoleeritud lokaalseid populatsioone.

regulaatorgeen (ingl. Regulator gene)

 • by

Teis(t)e geeni(de) avaldumise taset kontrolliv geen. Näiteks E. coli lacI-geen kodeerib valku, mis kontrollib lac-operoni struktuurgeenide avaldumist.

regulon (ingl. Regulon)

 • by

Geneetilise regulatsiooni üksus. Näiteks liitgeenid e. operonid, mis on kontrollitud ühe regulaatorvalgu või valkkompleksi poolt. Vt. ka kvoorumitundlikkus.

rekombinaas (ingl. Recombinase)

 • by

Eelkõige saitspetsiifilist geneetilist rekombinatsiooni teostavad ensüümid. Rekombinatsioonikompleksis tekitatakse DNA-ahelatesse katked ja vastassegmendi otsad taasühendatakse külgneva DNA-ahela otstega.

rekombinatsioon (ingl. Recombination)

 • by

Vanematel mitteesinevate geenikombinatsioonide teke mittehomoloogsete kromosoomide ümberkombineerumisel ja homoloogsete kromosoomide ristsiirdel meioosis. Aheldunud geenidel määratakse rekombinatsioonisageduste alusel geneetilisel kaardil nende geenide omavaheline kaugus.

renaturatsioon (ingl. Renaturation)

 • by

Molekuli taasmoodustumine tema loomulikus looduslikus vormis. Nukleiinhapete biokeemias tähistatakse selle mõistega tavaliselt kaksikahelalise heeliksi moodustumist komplementaarsetest üksikahelalistest molekulidest.

renniin (ingl. Rennin)

 • by

Biotehnoloogiliselt saadud ensüüm, mida kasutatakse juustutööstuses piima kalgendamiseks. Enne saadi seda ensüümi (laapensüümi nime all) piimavasikate magudest.

replikon (ingl. Replicon)

 • by

Replikatsiooniüksus. Bakteritel on replikonid seotud rakumembraani segmentidega, mis kontrollivad replikatsiooni ja koordineerivad rakkude jagunemist.

replisoom (ingl. Replisome)

 • by

Täielik replikatsiooniaparaat, mis paikneb replikatsioonikahvlis ja teostab DNA poolkonservatiivset replikatsiooni.

reportergeen (ingl. Reporter gene)

 • by

1. Mutatsioon, mis pidurdab signaali olemasolul signaali ülekanderajas mingi kindla geeni avaldumist. 2. Selektiivne markergeen, mis vastutab ravimiresistentsuse, fluorestsentsi jms. eest.

res-sait (ingl. res site)

 • by

Tn3-elementide paardunud transpositsioonilise kointegraadi saitspetsiifilise rekombinatsiooni punkt.

resolvaas (ingl. Resolvase)

 • by

Transposooni poolt kodeeritud ensüüm, mis määrab res-saidis transposoonidevahelise saitspetsiifilise rekombinatsiooni ja transposoonita plasmiidse doonor-DNA vabanemise. Teine transposooni koopia jääb märklaud-DNA-sse.

restriktaas (ingl. Restrictase)

 • by

Endonukleaas, mis tunneb ära lühikesi spetsiifilisi DNA-järjestusi ja lõikab DNA-molekuli selles restriktsioonisaidis või selle lähedalt katki.

retikulotsüüt (ingl. Reticulocyte)

 • by

Mitteküps erütrotsüüt e. punalible. Toodetakse tüvirakkudest luuüdis. Retikulotsüüdid tsirkuleerivad enne lõplikku küpsemist ca 24 tundi.

retroposoon (ingl. Retroposon)

 • by

Retroposoon on transpositsiooniline mobiilne geneetiline element, mis on retrotransposooni lühenenud vorm, millel puuduvad pikad otsmised kordusjärjestused

retroviirus (ingl. Retrovirus)

 • by

Viirus, mille geneetiline informatsioon säilitatakse RNA-s ja mis replitseerub, kasutades pöördtranskriptaasi, et sünteesida RNA-genoomilt DNA koopia.