Skip to content

segregatsioon (ingl. Segregation)

  • by

1. Kromosoomipaaride lahknemine meioosis. 2. Alleelide lahknemine heterosügootide gameetides (järglastes). 3. Erinevate fenotüüpide ilmnemine järglaste hulgas seoses kromosoomide või alleelide lahknemisega järglastel, võrreldes nende heterosügootsete vanematega. 4. Mendeli teine pärandumisseadus.

Related Entries