Skip to content

satelliit-DNA (ingl. Satellite DNA)

  • by

Genoomi komponent, mida on võimalik isoleerida eraldi ülejäänud DNA-st tihedusgradienttsentrifuugimisel. Tavaliselt koosneb see lühikestest tandeemsetest mittekodeerivatest kõrgkordus-DNA järjestustest, millest enamus paikneb kromosoomi telomeerses või tsentromeerses piirkonnas.

Related Entries