Skip to content

Geneetika sõnastik

neuraminidaas (ingl. Neuraminidase)

  • by

Gripiviiruse pinnal asetsev antigeenne glükoproteiinne ensüüm, mis soodustab vastava retseptori eemaldamist nakatatud rakkude pinnalt ja seetõttu moodustuvate viiruspartiklite vabanemist nakatatud rakust.

nitritmutatsioonid (ingl. Nitrous mutations)

  • by

Lämmastikushape (HNO2) põhjustab A, G ja C aminorühmade oksüdatiivset desamiinimist (aminorühmad muudetakse ketorühmadeks), mis muudab N-aluste H-sidemete moodustamise potentsiaali.

normaaljaotus (ingl. Normal distribution)

  • by

Kvantitatiivse tunnuse väärtuste jaotust populatsioonis iseloomustav kõver on keskmise väärtuse suhtes sümmeetriline. Populatsiooni keskmine ja modaalklass langevad kokku.

nukk (ingl. Pupa)

  • by

Täismoondega arenevate putukate arengu vahevorm (moodustub vastsest), millest tekivad täiskasvanud isendid.

nukleosiid (ingl. Nucleoside)

  • by

Orgaaniline ühend (glükoosamiin), mis koosneb desoksüriboosi või riboosiga kovalentselt seotud N-alusest (adenosiin, guanosiin, tümidiin, uridiin või tsüstidiin).

nukleosoom (ingl. Nucleosome)

  • by

Eukarüootse kromatiini sfäärilised üksused, mis koosnevad põhipartiklist (histoonide oktameer) ja selle ümber keerdunud 146-st DNA nukleotiidipaarist.

nukleotiid (ingl. Nucleotide)

  • by

DNA- ja RNA-molekuli alaüksus, mis koosneb fosfaatgrupist, suhkrust ja lämmastikku sisaldavast orgaanilisest alusest.

nullisoomik (ingl. Nullisomic)

  • by

Muidu diploidne rakk või organism, millel puuduvad ühe kromosoomipaari mõlemad kromosoomid (kromosoomivalem 2n – 2).