Skip to content

Geneetika sõnastik

SRY-geen (ingl. SRY gene)

  • by

Inimesel ja teistel imetajatel Y-kromosoomi aheldunud geen, mis kodeerib valgulist testise moodustamise faktorit, millel on võtmeroll isasorganismi arenemises.