Skip to content

spetsialiseeritud transduktsioon (ingl. Specialized transduction)

  • by

Bakteriofaagi vahendatud bakterite rekombinatsioon, millega kantakse doonorrakust retsipientrakku üle geene vaid kromosoomi kindlast (lühikesest) piirkonnast.

Related Entries