Skip to content

Geneetika sõnastik

lac-operon (ingl. Lac operon)

 • by

E. coli laktoosioperon sisaldab promootorit (P), operaatorit (O) ja kolme struktuurigeeni. Struktuurigeenid kodeerivad ensüümide ß-galaktosidaasi (lacZ), β-galaktosiidi permeaasi (lacY) ja ß-galaktosiidi transatsetülaasi (lacA) sünteesi.

laik (ingl. Plaque)

 • by

Mikroobikultuuri kasvuplaadi hägusel kasvutsoonil (gasoonil) ilmnev läbipaistev laik, kus bakterid on viiruste poolt hävitatud.

laionisatsioon (ingl. Lionization)

 • by

Nimetus tuleneb Mary Lyoni nimest, kes kirjeldas esimesena, et emasimetajate rakkudes toimub ühe X-kromosoomi juhuslik inaktivatsioon.

lamell (ingl. Lamella)

 • by

Kaksikmembraanne struktuur, plaat või vesiikul, mis moodustub üksteisega paralleelselt asetsevatest membraanidest.

lehed -β (ingl. β-Sheets)

 • by

Valgu sekundaarstruktuuri tüüp, mis moodustub, kui helitseerumata polüpeptiid keerdub voltjalt tagasi (vahel korduvalt) ning kus paralleelsed polüpeptiidi piirkonnad hoitakse vesiniksidemete toimel koos kõrvutijäävate peptiidsidemete kaudu.

letaalne doos (ingl. Lethal dose)

 • by

Surma põhjustav kiirgusdoos. Teaduskatsetes kasutatakse kõrgete kiirgusdooside mõju uurimiseks 50%-list ellujäämistaset e. LD50.

leutsiini-tõmblukumotiiv (ingl. Leucine cipers)

 • by

Korduskogumid 7-aminohappelistest lõikudest, kus leutsiin on igas 7. positsioonis ning mis seostuvad leutsiinide kohalt teise samasuguse polüpeptiidi samasuguse motiiviga. Moodustub tõmblukusarnane struktuur.

liik (ingl. Species)

 • by

Bioloogilise klassifikatsiooni ja taksonoomia ühik. Liigiks nimetatakse üksteisega edukalt ristuvate isendite looduslikku populatsiooni või populatsioonide süsteemi, mis on teistest liikidest eraldatud territoriaalselt, käitumislikult ning ristumisbarjääriga.

liitvalgud (ingl. Fusion proteins)

 • by

Ühendvalk moodustub, kui kokku on viidud kahte valku kodeerivad DNA-järjestused ning selliselt transkriptilt sünteesitakse produkt.

linker (adapter) (ingl. Linker)

 • by

DNA-piirkond, mis ühendab üksteisega muid struktuurseid DNA-alasid. Histoon H1 seob tänu linkeralale üksteisega DNA nukleosoomsed struktuurid.

linnugripp (ingl. Bird flu)

 • by

Lindude gripiviiruse poolt põhjustatav haigus. Alatüüp H5N1 on pandeemse levikuga ning ülikõrge letaalsusega.

lipiid (ingl. Lipid)

 • by

Vees lahustumatu orgaaniline ühend. Liitlipiidid (rasvad, fosfolipiidid) koosnevad rasvhapete estritest glütserooliga. Lihtlipiidid on madalmolekulaarsed heterotsüklilised ühendid (steroidid, terpeenid).

liposoom (ingl. Liposome)

 • by

Kunstlikud, lipiidse kaksikkihiga kaetud vesiikulid (põiekesed), mida kasutatakse ravimite, valkude või nukleiinhapete rakku viimiseks.

loode (ingl. Fetus, foetus)

 • by

Poegivate loomade prenataalne arengujärk pärast embrüonaalset perioodi ja enne sündi. Inimesel on selleks perioodiks raseduse viimased 7 kuud enne sündi.

looduslik valik (ingl. Natural selection)

 • by

Indiviidide ebavõrdne ellujäämine ja järglaste andmine looduskeskkonnas, mis eelistab isendeid, kes on olemasolevate keskkonnatingimustega paremini kohastunud. Loodusliku valiku toimel elimineeritakse vähemkohased isendid.

lugemisraam (ingl. Reading frame)

 • by

Nukleotiidtriplettide seeria, kust tripletid positsioneeritakse üksteise järel mRNA translatsioonil ribosoomi A-saiti. Ka nukleotiidipaaride triplettide järjestus DNA-s, millele vastavad koodonid mRNA-s (alates initsiaatorkoodonist kuni terminaatorkoodonini).

lümfotsüüt (ingl. Lümphocyte)

 • by

Immuunsüsteemi rakk, mis kuulub imetajatel valgeliblede hulka ning millel on tähtis roll selgroogsete immuunvastuse kujunemisel. Lümfotsüüte on kaks tüüpi: B- ja T-rakud.

lüsosoom (ingl. Lysosome)

 • by

Väikesed (0,1–1,2 μm) ühe membraaniga ümbritsetud raku organellid, mis sisaldavad makromolekule degradeerivaid ensüüme, happelisi hüdrolaase. Lüsosoomide pH on 4,5.

lutsiferaas (ingl. Luciferase)

 • by

Lutsiferaas on ensüüm, mis katalüüsib ATP osalusel orgaanilise ühendi, lutsiferiini, reageerimisel hapnikuga valguse emissiooni.

lüüs (ingl. Lysis)

 • by

Viirusinfektsioonil toimuv rakumembraani purunemine ja rakkude lõhkemine. Rakkude lüüs võib toimuda ka muudel põhjustel (nt. osmootne rõhk).

lüütiline tsükkel (ingl. Lytic cycle)

 • by

Analoogselt virulentsete faagidega aktiveeruvad faagi hilised geenid, millele järgneb faagi paljunemine, raku lüüsimine, faagiosakeste vabanemine ning uue bakteri nakatamine.