Skip to content

Geneetika sõnastik

vaktsineerimine (ingl. Vaccination)

 • by

Nõrgestatud või surmatud haigustekitaja antigeense materjali (vaktsiini) manustamine, et saavutada immuunreaktsioon ja kaitse (antikehad) sama haigustekitaja vastu.

vakuool (ingl. Vacuole)

 • by

Üksnes taimerakkudes olevad membraaniga ümbritsetud põisjad struktuurid. Aitavad tagada taimerakus kõrget siserõhku, sisaldavad peale lahustuvate soolade ka sahhariide, toksilisi jääkprodukte ja pigmente (annavad taime õitele… Read More »vakuool (ingl. Vacuole)

valim (ingl. Sample)

 • by

Mingi juhuslikult valitud osa populatsioonist, mis kirjeldab kogu populatsiooni.

välismarker (ingl. Outside marker)

 • by

Kahe lähestikku asetseva geeni b ja c järjestamisel on vaja teada ka kolmandat punkti e. välismarkerit, mille suhtes uuritavad geenid järjestatakse.

valk (ingl. Protein)

 • by

Makromolekul, mis koosneb ühest või enamast polüpeptiidist. Iga polüpeptiid koosneb aminohapete ahelast, kus aminohapped on ühendatud peptiidsidemetega.

vastne e. röövik (ingl. Larva)

 • by

Putukate arengu vahevorm, üks arengujärk. Pärast vastsestaadiumi toimub täismoonde puhul nukkumine. Nukust koorub valmik.

vektor (ingl. Vector)

 • by

Plasmiid või viiruskromosoom, mida saab kasutada rekombinantsete DNA-molekulide konstrueerimisel ning viimisel elusrakku.

vesiniksidemed (ingl. Hydrogen bonds)

 • by

Elektronegatiivsete aatomite ja vesiniku (elektropositiivne) aatomite, mis on seotud mingi teise elektronegatiivse aatomiga, nõrk interaktsioon.

vibur (ingl. Flagellum, pl. Flagella)

 • by

Teatud rakkudel väljaulatuv viburiline liikumisorganell, mis on seotud basaalkehaga e. viburi mootoriga. Liikumist võimaldav struktuur viburloomadel (ainuraksed), bakteritel, arhedel, samuti eukarüootidel (sperm).

viburite faasivariatsioonid (ingl. Phase variation)

 • by

Patogeensetel bakteritel esinev saitspetsiifiline rekombinatsioon. Ümberlülituvate geenide avaldumisel ekspresseeritakse vaid ühte kahest võimalikust immunoloogiliselt erinevate omadustega flagelliinivalgust (H1 või H2).

viirus (ingl. Virus)

 • by

Väikesed, peamiselt nukleiinhapetest ja valkudest koosnevad infektsioossed osakesed e. virioonid, mis replitseeruvad vaid elusrakus. Paljud neist põhjustavad inimesel haigusi. Vt. virioon.

viljatusgeen (ingl. Fruitless gene)

 • by

Drosophila autosoomne geen, mille produktiga suunatakse transkriptide protsessingut. See geen määrab isaste kärbeste sugulist käitumist.

viroid (ingl. Viroid)

 • by

Väike infektsioosne üksus (haigustekitaja). Koosneb rõngasjast RNA-molekulist.