Skip to content

sälktranslatsioon (ingl. Nick-translation)

  • by

DNA märgistamise meetod, kus DNA-sse tehakse esmalt endonukleaasiga üksikahelalised katked e. sälgud. Edasi transleeritakse sälgu kohtadest DNA-lõik radioaktiivselt märgistatud desoksüribonukleosiidtrifosfaatide juuresolekul E. coli polümeraas I toimel: tänu DNA pol I 5´→ 3´ eksonukleaassele ja 5´→ 3´ polümeraassele aktiivsusele.

Related Entries