Skip to content

Geneetika sõnastik

Z-DNA (ingl. Z-DNA)

  • by

Vasakule pöörduv kaksikheeliks, mis moodustub G:C-rikkas DNA-molekulis. Z tähistab siksakilist suhkur-fosfaatse selgroo asetusviisi DNA-s. Täispööre moodustub 12 aluspaarist.

Zoo-FISH (ingl. Zoo-FISH)

  • by

Mingi liigi kromosoomi DNA piirkond (teadaolev de novo sünteesitud järjestus) märgistatakse erinevate fluorestseeruvate värvmärgistega ja hübriiditakse uuritava liigi kromosoomidega (kogu DNA-ga) võrdleval genoomsel uuringul.