Skip to content

Geneetika sõnastik

B-DNA (ingl. B-DNA)

  • by

Paremale poole pöörduv kaksikahelaline DNA, milles on täispöörde kohta 10,4 aluspaari ja mille diameeter on 1,9 nm. Selline DNA vorm esineb madala soolakontsentratsiooniga vesilahuses ja… Read More »B-DNA (ingl. B-DNA)

B-rakud (ingl. B cells)

  • by

Üks lümfotsüütide põhitüüpe. B-rakkude põhifunktsiooniks on osalemine humoraalses immuunvastuses. Vt. B-lümfotsüüt.

bioeetika (ingl. Bioethics)

  • by

Bioloogiliste, sh. geenitehnoloogiliste katsete korraldamisel või tagajärjel tekkivate eetilisete probleemidega tegelev uurimissuund.

biokiled (ingl. Biofilms)

  • by

Mikroorganismide agregaadid, kus rakud on adhesiooniliselt asetunud enda poolt moodustatud rakuvälisesse polümeersesse maatriksisse (DNA, valgud, polüsahhariidid).

bivalent (ingl. Bivalent chromosomes)

  • by

Sünapseerunud või assotsieerunud homoloogsete kromosoomide paar, mis on läbinud DNA duplikatsiooni (replikatsiooni), et moodustada meioosis grupp neljast kromatiidist.

blastula (ingl. Blastula)

  • by

Kahepaiksete varase embrüo vorm, mis järgneb moorulastaadiumile, mis on tavaliselt üherakukihiline leht või põieke (seest õõnes).