Skip to content

Geneetika sõnastik

põletik (ingl. Inflammation)

  • by

Esmavastus infektsioonile (või kiiritusele). Avaldub punetuse, temperatuuri tõusu, paistetuse ja valulisusega. Põletikuga kaasneb verevarustuse intensiivistumine ja fagotsütoos ning keemiliste kaitseühendite süntees.

polümorfism (ingl. Polymorphism)

  • by

Kahe või enama geneetilise variandi olemasolu populatsiooni isendite hulgas, kusjuures vähemalt kahe variandi sagedus on suurem kui 1%.

polüpeptiid (ingl. Polypeptide)

  • by

Paljudest aminohappejääkidest koosnev lineaarne makromolekul. Lühikesi polüpeptiide nimetatakse oligopeptiidideks, vastavalt ühinenud aminohapete arvule dipeptiidiks, tripeptiidiks jne. Vt. oligopeptiidid.

Polycomb-grupi geenid (ingl. Polycomb group genes)

  • by

Äädikakärbse kehaosade arengut määravate Polycomb-gruppi kuuluvate geenide valgud reguleerivad geenide transkriptsioonifaktorite avaldumist. Sellega määratakse omakorda äädikakärbse arengu muster.

pooldumine (ingl. Fission)

  • by

Rakujagunemise viis prokarüootidel, kus emaraku geneetiline materjal esmalt duplitseerub ning jaotub järgnevalt kahe tütarraku vahel.

populatsioon (ingl. Population)

  • by

Üksteisega ristuvate organismide kogum, kes kuuluvad ühte taimede või loomade gruppi ning kes elavad ühes geograafilises elupaigas.