Skip to content

polümerisatsioon (ingl. Polymerization)

  • by

Kahe või rohkema samatüübilise keemilise produkti (monomeeri) ühinemine ning uue ühendi moodustumine, milles on samad elemendid samades proportsioonides, kuid mille molekulmass on suurem ning füüsikalised omadused erinevad algse monomeeri omast.

Related Entries