Skip to content

Geneetika sõnastik

paardumistüüp (ingl. Mating type)

  • by

Pagaripärmi (ja mõnede teiste seente) sugulisel sigimisel rakkude eristumine erinevateks omavahel ristuvateks (rakkude ühinemisega) sugupoolteks, näiteks paardumistüüpideks a ja α.

palindroom (ingl. Palindrome)

  • by

DNA-lõik, kus kesksest sümmeetriateljest lähtudes, lugedes erinevatelt DNA-ahelatelt mõlemas suunas aluspaaride järjestusi, saame sama geneetilise lause e. info.

pärasoolevähk (ingl. Colorectal cancer)

  • by

Väga sage vähkkasvaja, mida põhjustava geeni penetrantsus erinevate kasvajatüüpide korral on vahemikus 60–80%. Vt käärsoole-pärasoole polüüpne vähk; pärilik mittepolüüpne käärsoole-pärasoolevähk.

päritavus (ingl. Heritability)

  • by

Määr, millega on määratletud vaadeldava tunnuse pärilik muutlikkus. Geneetilise muutlikkuse suhtosa tunnuse üldisest (fenotüübilisest) muutlikkusest populatsioonis. Vt. päritavus kitsas tähenduses; päritavus laias tähenduses.