Skip to content

Geneetika sõnastik

pooldumine (ingl. Fission)

  • by

Rakujagunemise viis prokarüootidel, kus emaraku geneetiline materjal esmalt duplitseerub ning jaotub järgnevalt kahe tütarraku vahel.