Skip to content

Geneetika sõnastik

praimer (ingl. Primer)

 • by

Lühike reaktiivse 3´-OH-grupiga nukleotiidijärjestus, millelt initsieeritakse matriitsahela alusel DNA süntees.

praimosoom (ingl. Primosome)

 • by

Valguline replikatsioonikompleks, mis katalüüsib Okazaki fragmentide initsiatsiooni DNA viivisahela mittepideval (katkendlikul) sünteesil. Sisaldab DNA praimaasi ja DNA helikaasi.

pre-RNA (ingl. pre-RNA)

 • by

DNA transkribeerimisel RNA-ks (pre-mRNA, pre-tRNA, pre-rRNA) saadav esmane produkt, millest järgnevalt moodustatakse protsessingu käigus vastav funktsionaalne RNA-molekul.

primaarsed lootelehed (ingl. Primay germ layers)

 • by

Embrüonaalses arengus eristuvad rakukihid. Kolm lootelehte (ekto-, endo- ja mesoderm) annavad alguse kõigile organismi arengus tekkivatele rakutüüpidele. Vt. ektoderm; endoderm; mesoderm.

prioon (ingl. Prion)

 • by

Väike infektsioosne (haigusttekitav) ebanormaalselt muundunud valgumolekul.

proband (ingl. Proband)

 • by

Indiviid (indeksisik) perekonnas (suguvõsas), kellel selgitati esimesena päriliku tunnuse olemasolu.

profaas (ingl. Prophase)

 • by

Mitoosi- ja meioosifaas, mis on interfaasi ja metafaasi vahel. Tuumas toimub kahekromatiidsete kromosoomide kondensatsioon; meioosi puhul homoloogide konjugatsioon ja nendevaheline ristsiire.

progesteroon (ingl. Progesterone)

 • by

Steroidne naissuguhormoon. Toimib menstruatsioonitsüklis, raseduse ajal ja varases embrüogeneesis. Seda hormooni toodavad munasari (corpus luteum – kollaskeha), neerupealised ja raseduse/tiinuse ajal platsenta.

prokarüoot (ingl. Prokaryote)

 • by

Suur grupp ainurakseid organisme (k.a. bakterid ja sinivetikad), kellel puudub tõeline rakutuum ning ei toimu mitoosi, vaid on raku lihtne jagunemine.

promootor (ingl. Promoter)

 • by

Nukleotiidijärjestus, millega seonduvad transkriptsioonifaktorid ja RNA polümeraas, et initsieerida transkriptsiooni.

promootormutatsioonid (ingl. Promoter mutations)

 • by

Mutatsioonid, mis ei mõjuta geeni indutseeritavust, küll aga geeniekspressiooni taset, sest vastavad mutatsioonid muudavad RNA polümeraasi seondumise efektiivsust ja sellega ka geeni transkriptsiooni taset.

proplastiid (ingl. Proplastid)

 • by

Taimede väikesed membraanümbrisega organellid, millest arenevad kõik teised eritüübilised plastiidid. Vt. kloroplast.

protamiinid (ingl. Protamines)

 • by

Väikesed arginiinirikkad tuuma aluselised valgud, mis asendavad spermatogeneesis histoone, stabiliseerivad DNA-d ja osalevad spermi pea kondenseerumisel.

protoplast (ingl. Protoplast)

 • by

Taimerakk, seenerakk või bakter, millelt rakusein on osaliselt või täielikult kõrvaldatud, kasutades ensümaatilist töötlust.