Skip to content

Geneetika sõnastik

plasmiid (ingl. Plasmid)

  • by

Kromosoomiväline pärilik üksus bakteritel ja mikroseentel, mis on autonoomses olekus DNA rõngasmolekulina ning kandub edasi kromosoomist sõltumatult.

plastiid (ingl. Plastid)

  • by

Taimedes ja mõnedes algloomades (protistides) leiduv tsütoplasmaatiline struktuur (organell). Näiteks kloroplastid sisaldavad klorofülli, mis osaleb fotosünteesil. Nad on ümbritsetud kaksikmembraaniga nagu mitokondridki ja sisaldavad individuaalset… Read More »plastiid (ingl. Plastid)

pleiomorfsus (ingl. Pleiomorphism)

  • by

Organismi (mikrobioloogias) elutsüklis esinevad erisugused struktuurivormid. Rakubioloogias tähendab pleiomorfsus rakkude erinevusi suuruses, kujus ja värvumises tsütoloogiliste/histoloogiliste värvidega.

ploidsus (ingl. Ploidy)

  • by

Kromosoomistiku põhikomplekti (x) korduste arvu hinnang indiviidi (või raku) kromosoomistikus (monosoomne, diploidne, polüploidne, haploidne jne.).