Skip to content

Geneetika sõnastik

puff (ingl. Puff)

  • by

Polüteenkromosoomide eukromatiinsetes alades olevad aktiivsed geenid, mis on nähtavad heledate puhetunud aladena, sest need DNA piirkonnad on lahti spiraliseerunud ja transkriptsiooniliselt aktiivsed.

puhasliin (ingl. Inbred line)

  • by

Tüvi (liin), mis saadakse paljude põlvkondade järel pärast süstemaatilist sisearetust. Näiteks taimede korduv iseviljastamine või loomadel esimese astme sugulaste vahelised ristamised.

puhastusselektsioon (ingl. Purifying selection)

  • by

Kuivõrd mutatsioonid on üldjuhul organismile kahjulikud, siis populatsioonist kõrvaldatakse enamik uudikmutatsioone. Seetõttu on vaadeldav mutatsioonisagedus populatsioonis eeldatavast märksa madalam.

puriin (ingl. Purine)

  • by

Heterotsüklilised aromaatsed nukleiinhappe kaheringilised lämmastikku sisaldavad alused. DNA-s ja RNA-s on puriinideks adeniin ja guaniin. Puriinidel on suur tähtsus ka mitmetes teistes biomolekulides (ATP, GTP,… Read More »puriin (ingl. Purine)

pürimidiin (ingl. Pyrimidine)

  • by

Nukleiinhappe üheringiline lämmastikku sisaldav alus. DNA-s on pürimidiinidest tavaliselt tsütosiin ja tümiin, RNA-s tsütosiin ja uratsiil.

pürosekveneerimine (ingl. Pyrosequencing)

  • by

DNA mass-sekveneerimise meetod, kus erinevalt Sangeri didesoksüribonukleotiididega DNA-ahela sünteesi terminatsioonist kasutatakse sünteesiga järjestamist, mispuhul detekteeritakse nukleotiidide lülitamisel toimuvat pürofosfaadi vabanemist.

pürrolüsiin (ingl. Pyrrolysine)

  • by

Mittestandardne aminohape (Pyl, O), mida leidub metanogeensete arhebakterite mõnedes ensüümides. Koodoniks on standardkoodoni terminaatorkoodon UAG.