Skip to content

polüteenkromosoomid (ingl. Polytene chromosomes)

  • by

Hiidkromosoomid, mis koosnevad paljukordselt replitseerunud identsetest kromatiinniitidest. Pärast DNA jagunemist ei lahkne aga kromosoomid eri rakkude vahel ning kromatiinniidid jäävad kaablikujuliselt – külg külje kõrvale –rakud ei jagune. Seda protsessi nimetatakse ka endoreduplikatsiooniks.

Related Entries