Skip to content

Geneetika sõnastik

penetrantsus (ingl. Penetrance)

  • by

Indiviidide protsent, kellel on konkreetne fenotüüp, võrreldes nende isenditega, kellel see võiks genotüübi tõttu olla.

perekondlik (ingl. Familial)

  • by

Olukord (või haigus), mida tuleb perekonnas või suguvõsas sagedamini ette kui kogu elanikkonnas (populatsioonis), hoolimata sellest, kas tegemist on geneetilise või mittegeneetilise mõjuteguriga.

perforiin (ingl. Perforin)

  • by

Tsütolüütilised valgud, mis põhjustavad märklaudrakkude membraanidesse pooride teket, mille kaudu tsütoplasma voolab rakust välja ja rakud hukkuvad (lüüsuvad). On näiteks looduslikel tapjarakkudel.