Skip to content

Geneetika sõnastik

pseudogeenid (ingl. Pseudogenes)

  • by

Genoomi stabiilne, kuid inaktiivne osa, mis sarnaneb konkreetse aktiivse geeniga. Ilmselt on moodustunud aktiivsest geenist duplikatsiooni teel.