Skip to content

Punnetti ruutmeetod (ingl. Punnett square method)

  • by

Tõenäosuste arvutamise meetod, kus ruudustiku ühele teljele asetatakse ühe vanema (sugupoole) gameetide või geno- või fenotüüpide sagedused ja teisele teljele teise vanema omad ning kus sündmuste sõltumatu toimumise tõttu saadakse ruudustiku lahtrites moodustuvate geno- ja fenotüüpide sagedused teljestikul asetsevate vastavate sageduste korrutamisel (ruutmeetod).