Skip to content

Geneetika sõnastik

puhasliin (ingl. Inbred line)

  • by

Tüvi (liin), mis saadakse paljude põlvkondade järel pärast süstemaatilist sisearetust. Näiteks taimede korduv iseviljastamine või loomadel esimese astme sugulaste vahelised ristamised.

puhastusselektsioon (ingl. Purifying selection)

  • by

Kuivõrd mutatsioonid on üldjuhul organismile kahjulikud, siis populatsioonist kõrvaldatakse enamik uudikmutatsioone. Seetõttu on vaadeldav mutatsioonisagedus populatsioonis eeldatavast märksa madalam.