Skip to content

Geneetika sõnastik

puff (ingl. Puff)

  • by

Polüteenkromosoomide eukromatiinsetes alades olevad aktiivsed geenid, mis on nähtavad heledate puhetunud aladena, sest need DNA piirkonnad on lahti spiraliseerunud ja transkriptsiooniliselt aktiivsed.