Skip to content

Geneetika sõnastik

puriin (ingl. Purine)

  • by

Heterotsüklilised aromaatsed nukleiinhappe kaheringilised lämmastikku sisaldavad alused. DNA-s ja RNA-s on puriinideks adeniin ja guaniin. Puriinidel on suur tähtsus ka mitmetes teistes biomolekulides (ATP, GTP,… Read More »puriin (ingl. Purine)

pürimidiin (ingl. Pyrimidine)

  • by

Nukleiinhappe üheringiline lämmastikku sisaldav alus. DNA-s on pürimidiinidest tavaliselt tsütosiin ja tümiin, RNA-s tsütosiin ja uratsiil.

pürosekveneerimine (ingl. Pyrosequencing)

  • by

DNA mass-sekveneerimise meetod, kus erinevalt Sangeri didesoksüribonukleotiididega DNA-ahela sünteesi terminatsioonist kasutatakse sünteesiga järjestamist, mispuhul detekteeritakse nukleotiidide lülitamisel toimuvat pürofosfaadi vabanemist.

pürrolüsiin (ingl. Pyrrolysine)

  • by

Mittestandardne aminohape (Pyl, O), mida leidub metanogeensete arhebakterite mõnedes ensüümides. Koodoniks on standardkoodoni terminaatorkoodon UAG.