Skip to content

Geneetika sõnastik

proband (ingl. Proband)

  • by

Indiviid (indeksisik) perekonnas (suguvõsas), kellel selgitati esimesena päriliku tunnuse olemasolu.

profaas (ingl. Prophase)

  • by

Mitoosi- ja meioosifaas, mis on interfaasi ja metafaasi vahel. Tuumas toimub kahekromatiidsete kromosoomide kondensatsioon; meioosi puhul homoloogide konjugatsioon ja nendevaheline ristsiire.

progesteroon (ingl. Progesterone)

  • by

Steroidne naissuguhormoon. Toimib menstruatsioonitsüklis, raseduse ajal ja varases embrüogeneesis. Seda hormooni toodavad munasari (corpus luteum – kollaskeha), neerupealised ja raseduse/tiinuse ajal platsenta.

prokarüoot (ingl. Prokaryote)

  • by

Suur grupp ainurakseid organisme (k.a. bakterid ja sinivetikad), kellel puudub tõeline rakutuum ning ei toimu mitoosi, vaid on raku lihtne jagunemine.

promootor (ingl. Promoter)

  • by

Nukleotiidijärjestus, millega seonduvad transkriptsioonifaktorid ja RNA polümeraas, et initsieerida transkriptsiooni.

promootormutatsioonid (ingl. Promoter mutations)

  • by

Mutatsioonid, mis ei mõjuta geeni indutseeritavust, küll aga geeniekspressiooni taset, sest vastavad mutatsioonid muudavad RNA polümeraasi seondumise efektiivsust ja sellega ka geeni transkriptsiooni taset.

proplastiid (ingl. Proplastid)

  • by

Taimede väikesed membraanümbrisega organellid, millest arenevad kõik teised eritüübilised plastiidid. Vt. kloroplast.

protamiinid (ingl. Protamines)

  • by

Väikesed arginiinirikkad tuuma aluselised valgud, mis asendavad spermatogeneesis histoone, stabiliseerivad DNA-d ja osalevad spermi pea kondenseerumisel.

protoplast (ingl. Protoplast)

  • by

Taimerakk, seenerakk või bakter, millelt rakusein on osaliselt või täielikult kõrvaldatud, kasutades ensümaatilist töötlust.