Skip to content

Geneetika sõnastik

pre-RNA (ingl. pre-RNA)

  • by

DNA transkribeerimisel RNA-ks (pre-mRNA, pre-tRNA, pre-rRNA) saadav esmane produkt, millest järgnevalt moodustatakse protsessingu käigus vastav funktsionaalne RNA-molekul.