Skip to content

Geneetika sõnastik

praimer (ingl. Primer)

  • by

Lühike reaktiivse 3´-OH-grupiga nukleotiidijärjestus, millelt initsieeritakse matriitsahela alusel DNA süntees.

praimosoom (ingl. Primosome)

  • by

Valguline replikatsioonikompleks, mis katalüüsib Okazaki fragmentide initsiatsiooni DNA viivisahela mittepideval (katkendlikul) sünteesil. Sisaldab DNA praimaasi ja DNA helikaasi.