Skip to content

Geneetika sõnastik

tšaperon (ingl. Chaperone)

  • by

Valk, mis aitab moodustuval polüpeptiidil omandada korrektset kolmemõõtmelist struktuuri, et moodustuks aktiivse konformatsiooniga valk. Vt. molekulaarsed tšaperonid.

tsentriool (ingl. Centriole)

  • by

Paljude loomarakkude tsentrosoomi kuuluv eri valkudest ja mikrotuubulitest koosnev organell, kuhu kinnituvad kääviniidid.

tsentromeer (ingl. Centromere)

  • by

Koht, kus kaks tütarkromatiidi on teineteisega seotud. Tsentromeeri piirkonda tekib ka kinetohoorne kompleks, kuhu raku jagunemisel seostuvad kääviniidid.

tsentrosoom (ingl. Centrosome)

  • by

Raku organell või piirkond, kuhu raku jagunemisel liituvad mikrotorukesed (moodustub mitoosikääv). Loomarakus on tsentrosoomialas kaks tsentriooli, taimerakus tsentrioole pole.

tsüanoos (ingl. Cyanose)

  • by

Veresoonkonna haigus. Muutused hemoglobiinis põhjustavad väiksemat hapniku sidumist erütrotsüütide poolt, millega kaasneb naha ja limaskestade sinakas värvus.

tsükliline AMP (ingl. Cyclic AMP)

  • by

Adenosiin-3´,5´-monofosfaat, väike molekul, mis seondub kataboolse aktivaatorvalguga (CAP), moodustab kompleksi (CAP/cAMP) ja seondub operoni promootoriga ning stimuleerib seetõttu transkriptsiooni toimumist.

tsütokiinid (ingl. Cytokines)

  • by

Spetsiaalsed keemilised mediaatorid (raku valgulised signaalmolekulid), mida toodavad infektsioonipiirkonnas immuunrakud. Vt. põletik.

tsütoplasma (ingl. Cytoplasm)

  • by

Rakutuuma ja rakumembraani vahele jääv nn. protoplasma, kus asuvad kõik raku organellid (mitokondrid, vesiikulid, plastiidid jms.), v.a. tuum.

tsütoskelett (ingl. Cytoskeleton)

  • by

Mikrotorukeste, aktiinifilamentide ja intermediaarsete filamentide kompleksne süsteem, mis moodustab raku sisetoese ja mis tagab raku komponentide liikumise.

tsütotüüp (ingl. Cytotype)

  • by

Drosophila´l esinev emapärilikkusega saavutatav rakuline keskkond, mis reguleerib transponeeruvate P-elementide aktiivsust.