Skip to content

Geneetika sõnastik

telomeer (ingl. Telomere)

  • by

Eukarüootsete kromosoomide otstes paiknev unikaalne struktuur, mis ei lase kromosoomidel omavahel ühineda ega kromosoomi otste geenidel mitooside käigus degradeeruda.

terminaliseerimine (ingl. Terminalization)

  • by

Meioosi profaasi diploteeni- e. diploneemastaadiumis bivalentides (homoloogsete kromosoomide õdekromatiidides) tsentromeeridest algav liikumine, kus on näha kiasmide liikumist bivalentide otste suunas.

testikulaarne feminisatsioon e. täielik androgeenitundetuse sündroom (ingl. Testicular feminization, Complete androgen intensitivity syndrome)

  • by

X-liitelise testosterooni retseptorgeeni puudumisel X-kromosoomi pikas õlas areneb XY-embrüost emasorganism (genotüübilt isane, fenotüübilt emane). Mehe karüotüübiga ja testistega naised, kellel puuduvad munasarjad, emakas ja munajuha… Read More »testikulaarne feminisatsioon e. täielik androgeenitundetuse sündroom (ingl. Testicular feminization, Complete androgen intensitivity syndrome)

tetraad (ingl. Tetrad)

  • by

Teise meiootilise jagunemise tulemusel moodustuvad neli rakku taimedel (tolmuterade tetraadid) või seentel (askospoorid). Mõistet kasutatakse ka neljaste kromatiidide grupi identifitseerimiseks, mis moodustuvad duplitseerunud homoloogsete kromosoomide… Read More »tetraad (ingl. Tetrad)

tetrasoomik (ingl. Tetrasomic)

  • by

Tuum või organism, kelle üks kromosoom on esindatud nelja homoloogiga (tetrasoomia), ülejäänud kromosoomid on aga diploidsed (kromosoomivalem: 2n + 2).