Skip to content

Geneetika sõnastik

tõenäosus (ingl. Probability)

  • by

Sündmuse toimumise oodatav sagedus. Sõltumatute sündmuste tõenäosuse leidmiseks üksiksündmuste tõenäosused korrutatakse, sõltuvate (üksteist välistavate) sündmuste puhul aga tõenäosused liidetakse.

tõenäosussuhte logaritm (ingl. Lod score)

  • by

Tõenäosussuhte logaritm ahelduse hindamiseks uuritava sugupuu andmetel. Tõenäosussuhe arvutatakse vaadeldava rekombinatsioonitulemuste alusel eeldatava ahelduse tõenäosuse suhtena sõltumatu rekombinatsiooni tõenäosusse. Saadud suhtest võetakse kümnendlogaritm.

toksiin (ingl. Toxin)

  • by

Mürgised ühendid, mida toodavad elusorganismi rakud, et hoiatada teisi ja kaitsta ennast. Eristatakse tsüanotoksiine, bakteriotsiine, hemotoksiine, neurotoksiine, tsütotoksiine ja mükotoksiine, mis toimivad ka kõrgematesse organismidesse.

tolmukad (ingl. Stamen)

  • by

Taime õisiku reproduktiivorganid, mis kannavad õistaimede anteriide, kus paiknevad mikrosporangiumid spooridega ja arenevad tolmuteri sisaldavad spermiumid.

tööstuslik melanism (ingl. Industrial melanism)

  • by

Looduslike liikide adaptiivne mehhanism keskkonna antropogeensete muutuste suhtes. Näiteks liblikate tiivavärvuse muutumine tumedaks saastunud keskkonnaga kohastumisel – et mitte taustalt välja paista.