Skip to content

Geneetika sõnastik

TACTAAC-järjestus (ingl. TACTAAC box)

  • by

Eukarüootsete geenide konserveerunud DNA-järjestus (TACTAAC), mis asub ca 30 nukleotiidi ülesvoolu intronite 3´-splaissingusaidist. Selle järjestuse 3´-adeniin osaleb introni väljalõikamisel.

tagasiristamine (ingl. Backgross)

  • by

F1-hübriidi tagasiristamine ühega vanemtüüpi (P) isenditest. Ristamisel saadakse tagasiristamise järglaskond (Fb). Vt. testristamine.

täht (ingl. Aster)

  • by

Mitoosi alguses moodustub mikrotuubulitest raku poolustele mõlema tütartsentrosoomse kompleksi ümber päikesekiirekujuline tähtjas struktuur – astraalsed mikrotuubulid. Tsentrosoomist saavad alguse ka käävi polaarsed ja ekvatoriaalsed mikrotuubulid… Read More »täht (ingl. Aster)

täiskasvanu tüvirakud (ingl. Adult stem cells)

  • by

Täiskasvanud organismi lõplikult diferentseerunud (eristunud) koes olevad vähediferentseerunud rakud, mis on võimelised jagunema ja andma alguse selle koe iseloomulikele diferentseerunud rakkudele.

täissööde (ingl. Complete medium)

  • by

Rakkude (organismide) kasvukeskkond, kus on kõik raku eluks vajalikud aminohapped, puriinid, pürimidiinid ja kasvufaktorid (vitamiinid jms.).