Skip to content

Geneetika sõnastik

T-antigeen (ingl. T antigene)

  • by

Viiruste (nt. ahvide ja inimeste polüoomiviirus SV40) heksameerne valguline proto-onkogeen, mis on vajalik ka viiruse DNA replikatsiooniks.

T-DNA (ingl. T-DNA)

  • by

Agrobacterium tumefaciens´i Ti-plasmiidi DNA-segment, mis ülekandel taimerakku inserteerub taimeraku kromosoomi ja on võimeline seal ka avalduma.

t-ling (ingl. T-loop)

  • by

Telomeeri eendunud 3´-otsa G-rikas üksikahelaline ala, mis pöördub tagasi ning paardub komplementaarsuse alusel ülesvoolu asetseva telomeeri kordusjärjestusega.

T-rakkude repertuaar (ingl. T cells repertoire)

  • by

Tüümuses lõplikult diferentseerunud erineva spetsiifilisusega T-rakkude kogum. Repertuaari kujunemise eelduseks on somaatilised rekombinatsioonid T-raku antigeensetes retseptorites e. TCR-lookustes.

T-rakud (ingl. T cells)

  • by

Üks lümfotsüütide põhitüüpe, mis pärinevad pluripotentsetest hematopoeetilistest tüvirakkudest. Vt. T-lümfotsüüdid.

T-vöödid (ingl. T bands)

  • by

Kromosoomi telomeersete piirkondade värvumine, kasutades spetsiifilisi värvimismeetodeid. Diferentsiaalvärvimisega eristatakse G- või Q-vööte, R- (ingl. reverse) vöödistust, C- e. CBG- (C-vöödid baariumkloriidi ja Giemsa värviga) vöödistust,… Read More »T-vöödid (ingl. T bands)