Skip to content

Geneetika sõnastik

tsentriool (ingl. Centriole)

  • by

Paljude loomarakkude tsentrosoomi kuuluv eri valkudest ja mikrotuubulitest koosnev organell, kuhu kinnituvad kääviniidid.

tsentromeer (ingl. Centromere)

  • by

Koht, kus kaks tütarkromatiidi on teineteisega seotud. Tsentromeeri piirkonda tekib ka kinetohoorne kompleks, kuhu raku jagunemisel seostuvad kääviniidid.

tsentrosoom (ingl. Centrosome)

  • by

Raku organell või piirkond, kuhu raku jagunemisel liituvad mikrotorukesed (moodustub mitoosikääv). Loomarakus on tsentrosoomialas kaks tsentriooli, taimerakus tsentrioole pole.