Skip to content

tsüstilise fibroosi transmembraanne konduktiivsusregulaator (ingl. Cystic fibrosis transmembrane conductance regulator)

  • by

Mutantne valk, mis osaleb soolade transpordil läbi membraani. Üheks esmaseks tsüstilise fibroosi tunnuseks on ülemäärane soolase higi eritus e. organismi soolade tasakaalu muutused.

Related Entries