Skip to content

Geneetika sõnastik

tühik (ingl. Gap)

  • by

Kaksikahelalise DNA ühes ahelas puuduvad nukleotiidid (üks või mitu).

tülakoid (ingl. Thylakoid)

  • by

Kloroplastide stroomas olevad membraansed (kotjad) struktuurid, kus asub valgusenergiat taimedele kasutatavaks energiaks muundav pigment (klorofüll).

tunnus (ingl. Character, Trait)

  • by

Üks paljudest struktuuri, vormi, koostise või funktsiooni detailidest, mis moodustavad kokku individuaalse organismi.

türosineemia (ingl. Tyrosinemia)

  • by

Puudub ensüüm p-hüdroksüfenüülpüruvaadi oksüdaas. Türosineemia on väga harv mutatsioon, mis põhjustab juba vastsündinute hukkumise.

türosinoos (ingl. Tyrosinose)

  • by

Türosiini ainevahetusahela geenide mutatsioon, mille tulemusel puudub ensüüm türosiini transaminaas. Türosinoosi korral suureneb vere ja uriini türosiinisisaldus ja organismidel avalduvad sellest põhjustatud kaasasündinud arenguhäired.

tuum (ingl. Nucleus)

  • by

Kromosoome, teatud valke (nt. transkriptsioonifaktorid) ja RNA-d sisaldav eukarüootse raku osa, mis on eraldatud tsütoplasmast kaksikmembraaniga.

tuumake (ingl. Nucleolus)

  • by

RNA-rikas sfääriline piirkond metaboolselt aktiivsete rakkude tuumas. Assotsieerub tuumakese organisaatori piirkonnaga. Ribosoomide või ribosoomi eellaste moodustumiskoht.

tüvirakk (ingl. Stem cell)

  • by

Rakk, millel on laiaulatuslik proliferatsioonivõime ning mis võib diferentseeruda spetsialiseerunud rakutüüpideks. Eristatakse totipotentseid, pluripotentseid, multipotentseid, oligopotentseid ja unipotentseid tüvirakke.