Skip to content

Geneetika sõnastik

sugufaktor (ingl. Sex factor, F factor, Fertility factor)

  • by

Bakteri episoom (nt. E. coli F-plasmiid), mis määrab bakteriraku omaduse olla geneetilise materjali doonoriks DNA konjugatsioonilisel ülekandel retsipienti. Sugufaktor võib replitseeruda tsütoplasmas või integreeruda kromosoomi.

suguletaalne geen (ingl. Sex-lethal gene)

  • by

Drosophila X-kromosoomis oleva ühe põhilise sugu määrava regulaatorgeeni (geen Sxl) alternatiivse splaissinguga määratakse isas- ja emassugu. Selle geeni mutatsioon on XX-emastele äädikakärbestele letaalne.

suguliitelisus (ingl. Sex linkage)

  • by

Pärilike tunnuste assotsieerumine või aheldumine organismi sootunnustega; geenide paiknemine sugukromosoomis (tavaliselt X-kromosoomis). Sageli kasutatakse sünonüümselt X-kromosoomse aheldusega.