Skip to content

sügoteen (sügoneem) (ingl. Zygonema, zygotene)

  • by

Meioosi profaasi järk, kus toimub homoloogsete kromosoomide vaheline sünaps. Esineb meioosi esimeses profaasis pärast leptoteeni ning enne pahhüteeni.

Related Entries