Skip to content

Geneetika sõnastik

sünaps (ingl. Synapsis)

  • by

Homoloogsete kromosoomide paardumist meioosi I profaasis põhjustavad sünapsid e. kahe homoloogse kromosoomi kontaktid.

sündroom (ingl. Syndrome)

  • by

Grupp tunnuseid, mis esinevad koos ja on iseloomulikud kindlale haigusele. Geneetilised haigused, mis põhjustavad arenguhäireid.

süntsüütsium (ingl. Syncytium)

  • by

Pärast viljastumist jaguneb sügoot nii kiiresti, et tütarrakkude vahele ei moodustugi membraane (nt. Drosophila varane areng). Moodustub hulktuumne sügoot.